Wij zijn Gonnie's Kinderkleding.
Wij respecteren de privacy van onze klanten, maar soms hebben we persoonlijke gegevens van je nodig. Daarom hebben we een privacyverklaring opgesteld waarin we aangeven welke gegevens we van je verzamelen en om welke reden deze klantgegevens worden gebruikt.
Deze Privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die wij verzamelen tijdens uw interacties met ons, zoals wanneer u onze websites bezoekt, producten of diensten gebruikt die worden aangeboden door ons, producten en diensten aanschaft, u abonneert op nieuwsbrieven, contact opneemt met de klantenservice, enzovoort. Dit is inclusief, maar niet beperkt tot, alle online en offline gegevensverzamelingen van alle soorten persoonsgegevens.

Wij vinden het van groot belang dat er vertrouwelijk en in overeenstemming met de privacywetgeving met je persoonsgegevens wordt omgegaan. Persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij hebben maatregelen getroffen om te voorkomen dat persoonsgegevens in verkeerde handen vallen of verloren gaan.

Wie zijn wij?
Wij zijn Gonnie's Kinderkleding en staan met de volgende gegevens ingeschreven;
G. de Jager-Jelles VOF
Postbus 30015, 1303 AA Almere
BTW NR: NL8137 61682 B01
KVK NR: 39051427

Persoonsgegevens
Met het begrip "persoonsgegevens" wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving. Om onze diensten aan te kunnen bieden verwerken wij persoonsgegevens.

Jouw toestemming
We kunnen jouw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer je onze website bezoekt, je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, een bestelling plaatst via de website of als je contact met ons opneemt. Wij mogen jouw gegevens verwerken, omdat we jouw toestemming hebben gekregen bij al deze activiteiten. Bovendien hebben we jouw gegevens nodig om de overeenkomst tussen jou en ons uit te voeren. Als je ervoor kiest om je gegevens niet te delen, dan kunnen wij helaas geen bestelling verwerken en versturen.

Verder zullen we jouw gegevens niet zonder jouw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Welke gegevens hebben we nodig en bewaren we
Indien je een bestelling plaatst via de website, of contact met ons opneemt, ontvangen wij een een aantal persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een correcte bedrijfsadministratie. Daartoe verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam

 • Geslacht

 • Adresgegevens

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Betaalgegevens

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Gonnie's Kinderkleding verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afhandelen van facturen en betalingen

 • Leveren van producten en diensten,

 • Verzenden van nieuwsbrieven en aanbiedingen. Om zeker te zijn van jouw toestemming gebruiken wij voor nieuwsbrieven het opt-in systeem. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen,

 • Verschaffen van informatie over inhoudelijke wijzigingen van onze diensten,

 • Verschaffen van informatie over wijziging van prijzen en voorwaarden,

 • Wanneer hiertoe een wettelijke plicht bestaat.

Bewaartermijn
Gonnie's Kinderkleding zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de dienstverlening te waarborgen. De bewaartermijn is maximaal zeven jaar, gerekend vanaf de datum van de gerelateerde dienstverlening, tenzij een wettelijke verplichting een andere bewaartermijn voorschrijft.

Met welke partijen delen wij je gegevens
Het komt voor dat andere partijen jouw gegevens van ons krijgen. Dit doen wij uitsluitend wanneer dit noodzakelijk wordt geacht voor de onbelemmerde uitvoering van de dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken jouw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Wij kunnen jouw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan onze web- en appbouwer, onze pakketverzender, onze payment provider. Deze partijen zijn verwerkers in de zin van de Relevante Wetgeving.

Uw gegevens worden gedeeld met de volgende organisaties:
Mijnwebwinkel
Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding
MyParcel
Voor het verzenden van uw bestelling via PostNL.
Mollie
Voor het afhandelen van betalingen.
ING
Voor het afhandelen van betalingen.
De belastingdienst
Vanwege een wettelijke plicht.

Beveiliging
Gonnie's Kinderkleding neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:

 • Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie.
 • De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben.

Wanneer het vermoeden bestaat dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik van door ons vastgelegde gegevens, neem dan contact op via info@gonnieskinderkleding.nl

Cookies en websitegebruik
Op onze websites maken wij gebruik van verschillende cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd.
In ons “Cookie Statement” vindt u welke cookies wij gebruiken en waarvoor. Voor meer informatie verwijzen we u daarom naar onze cookie statement.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan gestuurd worden naar info@gonnieskinderkleding.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage inderdaad door de betreffende persoon wordt gedaan, vragen wij om een kopie van een geldig identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij adviseren we om in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) en het burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Gonnie's Kinderkleding zal zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Autoriteit persoonsgegevens
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of wij de privacywetgeving naleven. Daarnaast heeft elke bezoeker het recht om online een klacht in te dienen via de autoriteit persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken.

Bij andere vragen of opmerkingen over onze privacy policy kun je contact met ons opnemen via info@gonnieskinderkleding.nl

 

Op onze website hebben wij links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

Benieuwd wat klanten van ons vinden?

Klik dan hier!

© 2012 - 2024 Gonnie's Kinderkleding | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel